Paggena:Versioni abruzzesi della Parabola del Figliuol Prodigo.djvu/18

'A Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Chesta paggena nun è stata leggiuta.

-16-


tannese la facce, dieéieve nfra je: canta garzlune a la ease de potreme hanne la jurnate e sprèchene In paue, o i mi ménre de fame pide de pètreme, e gli aie da dice: Tatée, afe affese a te e a lu cêle: nni mmèrete d'essete feie; ma timme a garzaune, e famme campa lu pâtre.Ci vuleieve nu bone euncelle p'arrivà; ma lu på- tre lalluscête ca vineieve pèdullete, mezze-mpasceiete e pia- gnênne corre nnanze a lu feie, l'abbracce, e le vâsce feie gli derece: Tatêie, aie affese a tê, e a lu cêle: nni mèrete d'èssete feie. Vule pènzà a li guà mi, e mi vuie j a jettà a li S'azze ntraditante, e s'avvete pe la case de Lu Lu pâtre allaure à ditte a li sirvitiure: játe a toie lu prime jppone seu, e mittêtiele: ficchêtie na nêlle a lu dête, gorêlle, e accidêtele. pecchè lu feie mê èra morte, e è rinâte: s'era pèrze, e s'è ri- truváte- e li scarpe a li pide: acchiappâte lu chiù grasse in- Magnâme, e facême cumburziaune, Li sirvitiure si studêvene pe la curmburziaune. Mtruminte arivè ln prime feie da ncampagne; e cande è state vicêiene a la câse, ha ntêiese li zirre-zirre de la misuce, e lu zumpå de ln balle: s'à chiamâte nu sirvitaure, e à vulinte sa- pè gna jâve chela cummunelle. sposte è riviniute frâtete, a pètrete à fâtte accêiede nu in- garelle grasse gna fu, pe lu piacêiere de rivèdè lu feie nsanità gne nu eipullaune. A quêste cullu si ncagne, e sang accuscêie, ni valéieve trasci a la case: è seiute tapù lu pâtre pe eummul- larle; e cullü gli à ditte: Eja nanch tatêfe! E tante têmpe ehe ti serve, t'aie purtâte sêmpe rispètte, e aie fatte quêlle che sci vulinte, e ni mmi sci dâte må nu crapêtte pe tirèr- mele sotte nechi l'amice mi: meu, pe chell'adre feie, che s'à fu- mête la robba sé nei le giurgilleiene, sci fåtte accêiede lu chiù grasse ingorêlle. Lu påtre allaure à risposte: Feie mè! tu sei stâte sêmpe nchi mè; e tutte la robba mê, è di lu teu- ma i avefeve da fa feste e alligrie, pecchè fråtete era morte, e è rinâte: era perze, e è stâte arritruvâte. Lu sirvitaure gli ha ri- + \è corretto da al.