Paggena:Nuove poesie e prosa in dialetto materano - Francesco Festa.djvu/8

'A Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Chesta paggena nun è stata leggiuta.

8 appiggiat cu nalichi nterr, l’aquili «la l'ata vanni slav dipont chi na ghiamm a/at, u «iiiadd ca nans hciv- sci inich sceva passiann chian chian, c tisi lisi, e fa¬ ceva nzignali chi la scidd mo a cuss e mo a rudd'alt; la volp si sciiti» a nalta pouf nlerr cu iamm di nant lesi tosi o la capa appigliai sopi come ci ave** «vut a dirmi , ma tinev u rrecchi appizzati com ni muli sfaddigni; appriss ara volp, quant du palm dara*s, sacqiiaquagghiò quieta quieta la iaddin. Dopp ca sta¬ nili ili credi daxi, diss u IJioni: Mo ca vi sii rilri- scat, sintiti ciocc v'egghia a disci: Prim d ohi» ata cosi vi dichi ca i la// asse stimi di tuli vii, e vi soni ahhliat asse asse di 1’ anor ca in avit dati di vini *i casa me. e chimmannatimi pur a ra niort, ca i nei • • • vochi: mo vinim a nnu, sop a 1* affar mi, (*a h* pur affar vust. i v«»gghi u chinsigghi di tutt. quant siti: 1‘aflar iè cuss ca nu ma hidè d acchià ni mudi pi la miri tutt u juiddici. Lor signori civdii oa pur timi u puddici....\— Mmaconii ! diss l’urs, e l*at na rispin- nerini nisciiini. Com nann tinit ribblicò il IJioni ? Tutt tenini la pnrl lori diss la volp senz'alzà mieh la capi, e u Liioni pigghió da drct: Dune avim a pinsa tutt quant ara inegghia manera com so fTa, nan è ver ? — Ca si sapi già rispiinii arret l urs sdiitt. 1 vogghi sent, dicev u L)ioni, ad uni ad uni coni la pinsat, c vogglii vid<> ci di nu teni chiù drittezz a mbintà ni runedii.... Prim di tutt, rispinni la iaddiu, ò buni a mett nchiari ed a bidè ci nni teni e ci nann teni; ci nni teni chiù assó, e ci chiù picch, ca si noe pot sicccdi ca u puddici si nni fnscini da ncudd ad uni, c bhoni ncudd a natatuni; e nani quatredd, Si¬ gnor Lioni mi, ca ancun di ellissi appirsi pi dispitt o pi chimpinazioni vinessi ncudd a mcchi ! Strissimi credii ca chiss cosi ri chiniprenn megghi di ìnechi,